Zpět na hlavní stránku

Akce školy ve školním roce 2015 - 2016

 

 

vloženo 22. prosince 2015

Čteme – komunikujeme – rozumíme!

Netradičně již na začátku letních prázdnin na naší škole započal projekt Čteme – komunikujeme – rozumíme!, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0632, z výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, který potrvá do konce kalendářního roku 2015.
Pro žáky jsme z prostředků projektu nově pořídili desítky titulů moderních knih pro malé i velké, několik elektronických čteček a vybavili jsme na úrovni čtenářské koutky tak, aby čtení bylo příjemnou a poutavou součástí výuky. Do organizace čtenářských dílen, zpracování metodiky a čtení s dětmi se zapojila většina učitelů ČJ na prvním i druhém stupni. Díky novému vybavení a nadšení učitelů můžeme při čtení propojovat příběhy pomocí multimédií nebo je oživovat tak, jak tomu bylo během projektového dne, kdy se paní učitelky měnily tu jednou v čerta, podruhé v námořníka a potřetí kdo ví v co dalšího.
Vzhledem k narůstající potřebě zvyšování vzdělanosti v oblasti cizích jazyků vyjelo několik našich učitelů v době prázdnin na služební zahraniční cesty, kde skládali nejtěžší praktickou jazykovou zkoušku – schopnost studovat na zahraniční jazykové škole a cizí jazyk používat v jeho domácím prostředí. Navštívili tak Anglii, Irsko, Švýcarsko a Maltu a přivezli si kromě zlepšených schopností komunikace v cizím jazyce i spoustu nových poznatků z jazykového vzdělávání v zahraničí, které nyní mohou využít ve výuce např. při aplikaci metody CLIL.
Zahraniční zkušenosti sbírali i účastníci tzv. stínování na návštěvě školy v Kežmaroku na Slovensku. Zahraniční zkušenost přinesla mimo jiné i poznatky o životě a vzdělávání dětí v oblasti osad na jihu Slovenské republiky a návštěvou došlo k navázání spolupráce mezi školami.
Projekt výraznou měrou přispěl k podpoře čtení, komunikace a jazykového vzdělávání, které je jedním ze základů kvalitního života.

Fotografie z projektu:
Čtenářské dílny 2015
Čtenářské dílny Béčka 2016Připravil: Mgr. Tomáš Šujan


<< zpět / top ^

 


vloženo 21. prosince 2015

Loučíme se se ŠIKULOU

Od prvního září máme na škole nového pomocníka. Je jím projekt Šikula, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.1147, z výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Alespoň na chvíli se pomyslným šikulou stal nejeden žák a zapojila se do něj většina učitelů. Projekt zahrnoval čtyři klíčové aktivity, z nichž dvě se týkaly technického vzdělávání a dvě vzdělávání jazykového.
Žáci sedmé třídy a kluci z devítky dokázali pod vedením pana učitele Miky při výrobě stoliček, že jsou natolik šikovní, že má smysl jejich snahu podpořit a mohli jsme tak z projektu vybavit školní dílnu o nové ruční a elektrické nářadí. Pan ředitel navíc slíbil uvolnit z rozpočtu školy prostředky na výrobu nové skříně, generální opravou projde historický učitelský ponk, ruku k dílu přiložili i pracovníci úklidu a dílna se brzdy zařadí mezi jednu z našich nejhezčích učeben.
Velmi příjemnou aktivitou bylo proškolení skoro všech učitelů v oblasti práce s technickými materiály. Skladbu kurzů jsme volili přímo na míru potřeb našich dětí.
Naučili jsme se vyrábět šperky, představili jsme si dnes již skoro zapomenutou techniku drátenictví využívanou na opravy, zdobení a vyztužení keramiky. Osvojení této techniky doplní aktivity naší keramické dílny a povědomí dětí o tradičních řemeslech kočovníků. Obě tyto techniky jsou pro školu výhodné i svými malými nároky na materiál.
Dále jsme zvolili dva typy kurzů pro motivaci vycházejících žáků o technická řemesla. Tři naši učitelé si vyzkoušeli práci montéra suchých staveb přímo v podmínkách učiliště Jílová, na které odchází každý rok několik našich absolventů. Absolvování kurzu rozšířilo profesní obzory učitelů o to, co život učně obnáší, naučili se pracovat s materiálem a část aktivit přenesli i do naší školy, kde s pomocí dětí z druhého stupně postavili z odpadového materiálu ze stavby maketu boudy pro psa v životní velikosti. Domeček doplněný o kresby dětí si můžete prohlédnout spolu s dalšími výrobky pod školním schodištěm.
Většinu aktivit jsme se snažili prezentovat dětem formou projektových dnů, abychom pokryli co největší počty dětí.
Jedním z takových projektových dnů byly svářečské dílny. Povolání svářeče může být totiž jedním ze záchytných bodů pro žáky, kteří nejsou úspěšní ve snaze získat středoškolské vzdělání. Přitom se jím dá dobře uživit, na pracovním trhu je jich stále nedostatek a jedná se o povolání zajímavé, užitečné a zodpovědné.
Učitelé se spolu s žáky zdokonalili v užití mluvené formy cizích jazyků pomocí moderního ONLINE systému (blended learning). Učebna cizích jazyků tak u nás vypadala skoro jako pracoviště řízení leteckého provozu, kde jste mohli pozorovat soustředěnou cizojazyčnou komunikaci několika operátoru před monitory počítačů s nasazenými sluchátky a mikrofony na hlavách. Díky online přístupu měli žáci možnost studovat i ze svých domovů a využít pro výuku své mobilní telefony a tablety.
Aktivity projektu jsme prezentovali i na Veletrhu základních škol v Lužánkách a fotografie z našeho netradičního stánku se dostala na čelní stranu článku o této akci v deníku Rovnost.
Dne 31.12.2015 projekt skončil, ale na škole i po svém krátkém působení zanechal spoustu práce a nově probuzeného nadšení o technické a jazykové vzdělávání.
Všem šikulům, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme.

Fotografie z projektu:
Vánoční dílničky 2015
Kurz drátování 2015
Výroba stoliček 2015Připravil: Mgr. Tomáš Šujan


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. prosince 2015

Turnaj Ligy deskových her

Dne 4. 12. se uskutečnil již 6. městský turnaj Ligy deskových her. Turnaj se opět konal v prostorách radnice Brno-střed. Zúčastnilo se celkem 20 škol zapojených do projektu Síť brněnských otevřených škol. Letos se turnaj nesl v duchu zelených barev a tak si každý soutěžící odnesl domů tričko v zelených barvách a stylovou placku (jmenovku). Naši školu reprezentovala dvě děvčata, a to Lenka Šandorová z 8. A a Samanta Tomková ze 7. A.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Jana Zrůbková


<< zpět / top ^

 


vloženo 8. listopadu 2015

Milí čtenáři,

asi Vás na naší škole moc není... Ale možná, možná, když uvidíte všechny ty nové, krásné nakoupené dětské knihy plné barevných obrázků, zajímavých příběhů o dětech, o zvířátkách, známých i neznámých pohádek, poučných bajek, starých pověstí, fantazijních vyprávění, historických událostí, napínavých dobrodružství. Možná, ne určitě, Vás bude o několik více. Věřím tomu. Věřím tomu nejen já, ale i další učitelé, kteří pro Vás krásné knihy nakoupili a kteří je budou s Vámi číst ve čtenářských dílnách v rámci výuky českého jazyka, pro menší ve čtení, pro větší v literatuře. Ve školním klubu je pro Vás čtenářský koutek, mnozí jste tam užčetli, další dva se pro Vás chystají v pracovnách v 1. a 2. patře.
Tak milí čtenáři, čtěte, nespěte. Spát můžete jen doma v posteli, ale tam taky můžete číst!!!
P. S. Knihy a vybavení čtenářských koutků jsme nakoupili díky projektu OPVK Čteme – komunikujeme– rozumíme!Připravila: Mgr. Jana Culeca


<< zpět / top ^

 


vloženo 8. listopadu 2015

Čtenářská dílna

Když ve středu při hodině českého jazyka otevřeme dveře do třídy 3. B, uvidíme děti, které si tahají lístečky, předvádějí na nich napsaná zvířata a zbytek třídy nadšeně hádá, co to asi bude. Ne, ne, nemyslete si, že paní učitelka si hodila nohy na stůl a nechala dětem volnou zábavu. Právě se nacházíme na hodině čtenářské dílny, kde je hlavním tématem Bajka.
Pomocí úvodní aktivity by si měly děti uvědomit, o jakých postavách budou dnes číst. Hádají různá zvířátka, povídají si o jejich vlastnostech, o tom, jaké chování je pro ně typické. Děti si tak rozšiřují slovní zásobu, učí se správně vyjadřovat a popisovat děj v celých větách.
Následně si prohlíží knížku „Bajky o zvířátkách“, popisují obrázky, které se jim líbí, popřípadě čtou názvy bajek a hádají, o čem budeme dnes číst. Nakonec se společně pouštíme do čtení jednoho příběhu v knize.
Po přečtení první stránky dostávají žáci pracovní list, kde mají odpovědět na otázku, zda se jim líbilo či nelíbilo chování hlavní postavy a proč. Žáci se musí zamyslet se nad přečteným textem a zhodnotit ho. Poté děti pokračují ve čtení další částí bajky a následně mají říci, jak si myslí, že bude příběh dál pokračovat. Učí se tak předvídat, přemýšlet nad přečteným textem. Nakonec bajku dočtou a zhodnotí, jak moc se závěr lišil od jejich předpovědí.
Poté srovnají chování zvířat v bajce a zvířat z reálného života a pomocí vhodných otázek samy dojdou k hlavním rysům bajky. Posledním úkolem v hodině je nakreslení obrázku, který se vztahuje k přečtené bajce.
Děti si v této hodině vyzkoušely předvídat děj, musely vnímat přečtený text, přemýšlet o něm, snažily se vyjadřovat své názory a dozvěděly se, co je to bajka.Připravila: Mgr. Veronika Kohoutová


<< zpět / top ^

 


vloženo 8. listopadu 2015

Zpráva z pobytu pedagogů v Základní škole Grundschule, Kežmarok, Slovensko

Kežmarok Ve dnech 5. 10. - 16. 10. 2015 proběhla stáž pedagogů ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 ve slovenské základní škole v Kežmaroku. Aktivita je součástí projektu OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0632 Čteme - komunikujeme - rozumíme!
Šablona č. 3
Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí - Základná škola Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, Slovensko.
Stáž probíhala ve škole se zaměřením na výuku německého, anglického a ruského jazyka. Jednalo se o státní školu s 25 třídami, 503 žáky, z toho 166 žáků dojíždějících, 4 odděleními školní družiny.
Stáž se zaměřovala na využití digitálních technologií ve výuce, na sledování metod práce, výměnu zkušeností a navázání další spolupráce.
Účastníci stáže byli s průběhem, spoluprácí a celkovou organizací velice spokojeni, dané cíle byly beze zbytku splněny. Kromě zajímavých pedagogických poznatků si z pobytu odvezli také potřebné načerpání nových sil v krásné krajině Vysokých Tater.Fotografie zde!

Připravil: výjezdní tým


<< zpět / top ^

 


Akce roku 2014/2015

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2013/2014

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2012/2013

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2011/2012

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2010/2011

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2009/2010

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2008/2009

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předminulém roce...

<< zpět / top ^