ZŠ a MŠ Brno Křenová
Zpět na hlavní stránku

Mateřská škola

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Jde o jednotřídní, věkově smíšenou školu s celodenním provozem a kapacitou 24 dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku 3 - 6 let.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „KAM PATŘÍM“. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je hra, prožitkové učení, individuální a skupinové učení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte – biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně–kulturní a enviromentální. Spolupracujeme s PPP, OSPOD, přípravným ročníkem a I. třídou ZŠ.
Zaměření naší školy je vést děti k tomu, aby na konci předškolního období byly relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky, které na ně budou běžně kladeny v rodině, ve škole a i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají.
Cílem je šťastné a pohodové dítě vybavené kompetencemi, které jsou předpokladem pro další život a celoživotní vzdělávání.


Rozšířené činnosti mateřské školy:

  • Spolupráce s 1. třídou pro zlepšení přechodu do ZŠ, společné akce – divadla, karnevaly, společná hra na školní zahradě, Čarodějáles, Jarmark, společné vystoupení na konci roku, hra v tělocvičně ZŠ, návštěvy v 1. třídách.
  • Navštěvujeme divadelní představení v Divadle Bolka Polívky, Planetárium. S dětmi pořádáme výlety do okolí města - Bílá hora, Kraví hora, Jundrov, Komín. Pořádáme akce pro rodiče - Čertí zpívání, Vánoční besídky a Den matek, Velikonoční dílnu, Čarodějáles, Sportovní den, Jarmark, Pasování na školáky.
  • Ve spolupráci s brněnskými Tetinami pořádáme rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na školáky – společné akce I. tříd, přípravky a rodiči dětí z MŠ.
  • Účastníme se výtvarných a jiných soutěží, vystavujeme výtvarné a další práce dětí.

 

 

Pracovníci MŠ Mlýnská 27

Věra ŠKVAŘILOVÁ, vedoucí učitelka
Věra ZAHRADNÍČKOVÁ, učitelka
Eva VALKOVIČOVÁ, provozní pracovnice

Kontakt:

Telefon: 533 433 629
Mobil: 737 237 559
E-mail: skvarilova/zavináč/zskrenova.cz

Odkaz na důležité dokumenty mateřské školy naleznete zde!

<< zpět / top ^

 

Aktuality


Fotografie MŠ Mlýnská 27

Vážení rodiče,
prohlédněte si fotografie z akcí mateřské školy: Fotografie naleznete zde!


Vložil: Mgr. Zdeněk Lichtneger, ZŘŠkolní rok 2017/2018

MŠ je v projektu...

Vážení rodiče,
informujeme vás, že naše škola - MŠ Mlýnská 27 - je zapojena do projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně". Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.


Zapsal: Mgr. Zdeněk Lichtneger, ZŘŠkolní rok 2016/2017

Jak to u nás vypadá

U nás... Vážení rodiče,
blíží se doba zápisů. Třeba chcete dát své dítě zrovna k nám. Podívejte se, jak to u nás vypadá. Naše MŠ Mlýnská 27 disponuje velkou hernou, tělocvičnou, útulnou jídelnou a velkou zahradou (hřiště, herní zóna).
Na viděnou!


Prohlédněte si fotografie!Zapsal: Mgr. Zdeněk Lichtneger, ZŘDůležité informace k zápisu do MŠ :: 2017/2018

Vážení rodiče,
přinášíme upřesňující informace k zápisu do MŠ - termíny vydávání a sběru přihlášek; přinášíme stručný popis naší MŠ,...


Více informací naleznete zde!
Povinné předškolní vzdělávání - čtěte!

Zapsala: Věra Škvařilová, vedoucí učitelka v MŠ

Zápis do mateřské školy Mlýnská 27 :: 2017/2018

Přijímací řízení do mateřské školy Mlýnská 27 Brno pro školní rok 2017/2018 proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna.
Přihláška k předškolnímu vzdělávání pro rodiče, kteří mají přístup k internetu na:
https://zapisdoms.brno.cz/


Podrobné informace a aktuální termíny budou zveřejněny od 15.3.2017.
Předškolák, který již navštěvuje mateřskou školu, nemusí jít znovu k zápisu.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu základních škol (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme rodičům, kteří budou žádat u svého dítěte odklad povinné školní docházky vyřídit vše potřebné před zápisem do základní školy, tj. do 31. 3. 2017.


Text k tisku naleznete zde!

Zapsala: Věra Škvařilová, vedoucí učitelka v MŠFotografie z naší činnosti

Radostná fotečka :-) Přinášíme vám několik fotografií z naší činnosti. Podívejte se, jak to u nás vypadá... Kde všude jsme byli...


Prohlédněte si fotografie!Zapsala: Věra Zahradníčková, učitelka v MŠŠkolní rok 2015/2016

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY Mlýnská 27

I v letošním roce probíhá zápis elektronickou formou. Více informací o zápisu - včetně možností vyzvednutí/podání přihlášky - naleznete na této adrese: https://zapisdoms.brno.cz/


Vydávání přihlášek v MŠ Mlýnská 27:
10. 2. 2016 v době od 11 do 15 hodin a
11. 2. 2016 v době od 10 do 16 hodin
si můžete v MŠ Mlýnská 27 vyzvednout přihlášky k zápisu. Popřípadě tak můžete učinit po telefonické domluvě!

Příjem vyplněných přihlášek v MŠ Mlýnská 27:
25. 2. 2016 v době od 8 do 12 hodin a
26. 2. 2016 v době od 10 do 14 hodin

Více informací o zápisu a samotné MŠ Mlýnská 27 si můžete přečíst zde!

Zapsala: Věra Škvařilová, vedoucí učitelka v MŠŠkolní rok 2014/2015

Čarodějáles v MŠ

Čarodějáles v MŠ Čarodějáles jsme uspořádali ve čtvrtek 30. 4. 2015 pro obě přípravné třídy a MŠ. Rodiče i veřejnost byli zváni. Někteří rodiče se dokonce v kostýmu dostavili,což jsme ocenili všichni, nejvíce děti. Maminka jednoho chlapce MŠ upekla všem dětem sladká čarodějnická srdíčka. Děti i učitelky měly krásné, nápadité kostýmy a velkou chuť soutěžit, tančit a dělat legraci.
Zahrada MŠ byla vyzdobena čarodějnickými postavami, které děti MŠ vyráběly z novin, vlny, textilu, a které zdobily branku na hřišti společně s fáborky. Na oknech MŠ byla zase pro změnu Čarodějnická galerie z omalovánek a dětských obrázků všech dětí.
Soutěžilo se v letu na koštěti - let jednoho dítěte k cíli, v letu čarodějnického autobusu - společný let tří dětí na molitanovém válci. Mohutně se povzbuzovalo.
Velkým překvapením nejem pro děti byla postava čarodějky, která nejdřív bušila na vrata MŠ a potom divoce vletěla na zahradu. Mnoha dětem tím uchystala strašidelnou chvíli.
S čarodějnicemi se létalo, běhalo, dovádělo a tančilo. Děti se naučily nová slova, zaříkávadla, básničky, písničky, tanečky. Zkoušeli jsme vařit lektvary a mumlat proměňovací kouzla.
Děti i všichni přítomní měli z akce radost. Za odměnu získaly děti nafouknuté balonky, pamětní listy a sladkou odměnu.
Tato akce je pořádána na hřišti MŠ tradičně každým rokem.


Prohlédněte si fotografie!Zapsala: Věra Zahradníčková, učitelka v MŠZápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY Mlýnská 27

V letošním roce probíhá zápis elektronickou formou. Více informací o zápisu - včetně možností vyzvednutí/podání přihlášky - naleznete na této adrese: https://zapisdoms.brno.cz/


Vydávání přihlášek v MŠ:
10. 2. 2015 v době od 11 do 15 hodin a
11. 2. 2015 v době od 10 do 16 hodin
si můžete v MŠ Mlýnská 27 vyzvednout přihlášky k zápisu.

Vrácení přihlášek:
2. 3. 2015 v době od 8 do 14 hodin a
3. 3. 2015 v době od 10 do 14 hodin

Zapsala: Věra Škvařilová, vedoucí učitelka v MŠ<< zpět / top ^