Zpět na hlavní stránku

Školní družina 2023/2024


Provoz školní družiny

Pondělí až pátek vždy od 11.40 do 16.00 hodin.

Platba za školní družinu

150,- Kč měsíčně
Poplatek může být prominut na základě písemné žádosti s potvrzením sociálního odboru ÚP.

Oddělení školní družiny

1. oddělení – Sylva Klemová
2. oddělení – Mgr. Marián Marcin, Jitka Rezková, Zdeněk Lázok, DIS. art.

Vedoucí vychovatelka – Mgr. Květoslava Adamová

1. oddělení se nachází mimo budovu školy (naproti ZŠ). Oddělení navštěvují děti z přípravného ročníku, žáci 1. a 2. třídy. Žákům je oddělení materiálově přizpůsobeno, je vybaveno hračkami, kobercem. Žáci zde mají možnost všestranného využití. Oddělení je zaměřeno především na výtvarnou a pracovní činnost, žáci se seznamují s novými materiály, s různými výtvarnými technikami.

Facebook školní družiny2. oddělení navštěvují žáci z 3., 4. a 5. ročníku. Zde si žáci především zdokonalují své dovednosti v pohybových a sportovních činnostech. Oddělení je vybaveno stolním fotbálkem a kulečníkem.

Režim školní družiny

Provoz ŠD po skončení vyučovací hodiny v 11.40 hodin:
11.40 – 13.00 hod. – obědy, odpočinková činnost
13.00 – 14.00 hod. – rekreační činnost
14.00 – 15.00 hod. – pravidelná (zájmová) činnost
15.00 – 15.30 hod. – příprava na vyučování
15.30 – 16.00 hod. – úklid ŠD, odchody účastníků domů

Provoz ŠD po skončení vyučovací hodiny v 12.35 hodin:
12.35 – 13.30 hod. – obědy, odpočinková činnost
13.30 – 14.15 hod. – rekreační činnost
14.15 – 15.15 hod. – pravidelná (zájmová) činnost
15.15 – 15.45 hod. – příprava na vyučování
15.45 – 16.00 hod. – úklid ŠD a odchody účastníků domů

Důležité dokumenty /nejen/ školní družiny

Důležité dokumenty naleznete zde!

<< zpět / top ^

 Akce družiny ve školním roce

Najdete na Facebooku školní družiny /klikněte na odkaz/.
Akce roku 2020/2021

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2019/2020

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2018/2019

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2017/2018

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2014/2015

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2013/2014

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2012/2013

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2011/2012

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2010/2011

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2009/2010

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2008/2009

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

<< zpět / top ^