Zpět na hlavní stránku

Přípravný ročník 2018 - 2019
Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky

Ve školním roce 2018/2019 je přípravná třída otevřena pouze pro děti šestileté, které dostaly odklad školní docházky o jeden rok. Jejich zařazení do této třídy má pomoci vyrovnat jejich vývoj a usnadnit jim úspěšné zahájení školní docházky.
Naše třída se nachází v budově MŠ Mlýnská 27. Pro děti je připraven školní vzdělávací program, který respektuje jejich individuální vzdělávací potřeby. Snažím se u dětí rozvíjet především komunikační dovednosti, zlepšit stav vyjadřování a mluvní projev, rozvíjet slovní zásobu. Hodně času věnuji také rozvoji grafomotoriky a dětské kresbě. Velmi se také zaměřuji na pohybové dovednosti dětí, sebeobslužné aktivity a pracovní návyky potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Všechny tyto činnosti probíhají v rámci režimu dne přípravné třídy. Jsou vhodně motivovány a probíhají hravou formou, aby děti zaujaly a měly z nich radost.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči dětí. Velkou výhodou je, že učitelka je s rodiči denně v kontaktu a může je informovat o průběhu vzdělávání jejich dítěte.
Pro rodiče připravujeme také dvě besídky, kde mohou vidět své děti vystupovat.
Dalšími akcemi jsou návštěvy divadelních představení, tématické vycházky, příprava drobných rukodělných výrobků u příležitosti Vánoc a Velikonoc, sportovní den s atletikou, Čarodějáles.

Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Svobodová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2018 - 2019

První pololetí v "Přípravce"

Fotky z přípravky... Tak už jsme se konečně sešli. Je nás 14 dětí - 8 kluků a 6 holčiček. Všichni už máme šest let, někdo i sedm. Ale potřebujeme se ještě něco málo doučit, aby nám to v 1. třídě šlo snáz.
Paní učitelka s námi zpívá, učíme se říkanky, hrajeme různé pohybové hry a cvičíme s různým náčiním, což nás moc baví. Také hodně kreslíme, vybarvujeme obrázky, malujeme barvami. Samozřejmě si o všem, co je kolem nás, pořád něco zajímavého a nového povídáme.
V přípravce je to bezva, protože si spolu můžeme i hrát. Máme spoustu hraček, stavebnic a všelijakých společenských her. Pro kluky auta, autodráhu, velké kostky. Pro holky zase vybavenou kuchyňku, kočárky, panenky i s oblečky.
Už jsme se naučili vystřihovat a taky nalepovat lepidlem. Spoustu výrobků si můžeme odnést domů na hraní nebo na ozdobu.
Byli jsme už také 3x v divadle. Skoro všichni poprvé. Hrané pohádky se nám moc líbily. Viděli jsme "Čtyřlístek v pohádkách, Vodníka Česílka a Brouka Pytlíka".
Každý den se můžeme také proběhnout a pohrát si na školním hřišti. Lezeme na prolézací loď, houpeme se, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s míčem, nebo jen tak na honěnou.
V přípravce je zábava a tak sem rádi chodíme.

Vaše děti z "Přípravky".


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Svobodová, učitelka přípravného ročníku

Přípravné třídy 2017/2018

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...


<< zpět / top ^