Zpět na hlavní stránku

Akce školy ve školním roce 2010 - 2011

 

vloženo 10. července 2011

Výlet do Obřan

Dne 22. června 2011 se první a druhá třída vydala na výlet. Cestou se hooodně fotilo. Tak se společně podívejme na malou fotovzpominku. (velikost 11 MB)


Připravila: Mgr. Daria Škvorcová


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. července 2011

Tradiční Jarmark

Tradiční školní Jarmark V úterý 14. června 2011 ve 14 hodin byl zahájen na školním hřišti tradiční Jarmark. Akce proběhla v rámci neformální kulturní aktivity projektu Amen sikhĺuvas pre dživipen spolufinancovaného ESF.
Na programu Jarmarku byla vystoupení školní hudební skupiny Bongáči, pěveckého souboru 1. stupně a tanečního souboru školy Romano jilo. Vystoupily i děti partnerské školy ZŠ a MŠ 28. října. Za krásného počasí se prostě hrálo, tančilo a zpívalo. Akce se zúčastnilo mnoho rodičů a zastoupena byla i široká veřejnost. Všechna vystoupení se účinkujícím velmi povedla a všem divákům se moc líbila. Celé odpoledne naplňovala vzájemná pohoda. Jedním z cílů akce bylo celkové zlepšení vzájemných vztahů a komunikace mezi školou a rodinami.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. července 2011

Festival Amari kereka

Festival Amari kereka Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se konal 3. hudební festival Naše kolo – Amari kereka! - jako jedna z neformálních kulturních akcí pro rodiče a širokou veřejnost.
Připravili ho učitelé a asistenti ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ a MŠ Merhautova. Jako hosté vystupovaly také děti ZŠ a MŠ Praha, Grafická a ZŠ B. Němcové Přerov. Na jevišti se vystřídaly hudební a taneční skupiny Bongáči, Merci, DFE, Cikáni jdou do nebe, Sovnakune chaja, Bobo a spol, pěvecký sbor, malí bubeníci a dokonce výborné tanečnice flamenga!
Dvouhodinová pestrá obrazová projekce ukázek činnosti zúčastněných škol, krásně vyzdobený sál, velká účast významných hostů města Brna, rodičů, dětí a široké veřejnosti, to všechno přispělo k živé atmosféře a zdaru celé akce.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová


<< zpět / top ^

 


vloženo 8. června 2011

Preventivní akce s PČR

Další společná preventivní akce s PČR spojená s praktickou možností naučit se, jak pomoct postiženému člověku na vozíku ze schodů a do schodů, jak vozík složit a rozložit atd., to bylo naše setkání s žáky ZŠ Křenová Brno. Petra Hrazdírová a Milan Gruška, oba skvělí policisté s preventivní informační skupiny a Michael Svoboda (ředitel projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, pořadatel VUT v Brně, a také jsem vše fotil) a Martin Polášek a Simča Kazdová ze SK Kociánka Brno, to byla naše sestava. Jsme domluveni na pokračování společné práce s žáky této školy. Díky vám všem.


Fotografie z akce naleznete zde.

Připravil: Michael Svoboda


<< zpět / top ^

 


vloženo 31. května 2011

Turnaj deskových her mezi partnerskými školami

Turnaj v deskových hrách V pátek 20. 5. 2011 se skupinka 13 žáků vypravila na ZŠ 28. října, aby se zúčastnila malého turnajového klání v deskových hrách. Proti naší škole nastoupilo 6 žáků z „Osmecu“. Neopustili jsme klasickou sestavu předešlých turnajů a hrála se Galaxy Truskem, Trans Amerika, Ubongo a Želví závody. Asi po dvouhodinovém zápolení bylo jasno. Dobu, kdy se sčítaly výsledky, trávily děti ve sportovní hale, kde se trošku protáhly. První a druhé místo obsadily sestry Křížovy z Osmecu, třetí místo získal náš Nikolas Tomek z 5. A. Všichni vítězové dostali na památku CD skupiny Bongáči, diplom a vybrali si malý dárek. Všichni účastníci pak obdrželi sladkou odměnu. Děkuji všem, kteří se turnaje zúčastnili, za skvělou atmosféru, nadšení pro hru a pěkné dopoledne. Velké poděkování patří žákům 9. ročníku Adamovi a Mirkovi za pomoc při organizaci turnaje.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. května 2011

Velká Klajdovka - zeměpisná vycházka

Klajdovka Ve středu 4. 5. 2011 se třída 6. A vydala od školy ke kótě Hády, aby si v praxi ověřila, co se naučila v hodinách zeměpisu o mapách, mapování, topografii, buzole, azimutu, orientaci v mapě a pohybu v přírodě. Každý účastník obdržel pracovní list, který během cesty vyplňoval. Obsahem bylo turistické značení, obsah mapy a znalost cesty. Pan učitel Mika nám připravil orientaci podle GPS souřadnic, představil nám práci s navigací a dalšími moderními přístroji. Celou vycházku jsme zakončili v Maloměřicích, kde je komplex seřaďovacího nákladového nádraží. Účast byla velká, nálada výborná, počasí krásné. Už plánujeme další výlet.


Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 29. dubna 2011

Velikonoční zpívání v tělocvičně

Velikonoční zpívání Poslední školní den před velikonočními prázdninami jsme si rozhodně užili. První tři hodiny jsme se učili, ale od 11 do 12 hodin to bylo jiné. V tělocvičně se sešli žáci školy, jejich rodiče a učitelé. Na kulturní akci vystoupila školní skupina Bongáči, školní sbor pod vedením paní učitelky Mikové, tančilo se pod vedením Adriany Krištofové a předávaly se diplomy vítězům pěvecké soutěže Slavíci ve školní lavici. Celou akci moderovala dosud neznámá dvojice Petr Oliva a Tomáš Gaja :-) Celá akce měla spád a pořádný náboj. A tak to má být!


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Zdeněk Lichtneger


<< zpět / top ^

 


vloženo 28. dubna 2011

Projektový den :: Velikonoce

Projektový den :: Velikonoce Bylo 18. dubna... Již od rána bylo něco jinak. Místo klasické výuky se po chodbách školy přesouvaly ze třídy do třídy hloučky dětí. Podíval jsem se do týdenního plánu a bylo jasno - na prvním stupni mají projektový den :-) Vyrazil jsem na obchůzku. V jedné třídě se barvila vajíčka, ve druhé třídě se stříhala vajíčka z papíru... Jinde zase děti počítaly příklady a podle výsledků volily barvy na vajíčka. Prostě byla to radost pozorovat. Snažil jsem se na mobil zachytit atmosféru dne. Zda se mi to povedlo, nechám na vás. Podívejte se do fotogalerie. Krásné Velikonoce!


Fotografie z projektového dne.

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger


<< zpět / top ^

 


vloženo 24. dubna 2011

Pěvecká soutěž :: Slavíci ve školní lavici

Slavíci ve školní lavici V úterý 12. dubna proběhl další ročník populární pěvecké soutěže Slavíci ve školní lavici. Byli jsme mile překvapeni hojnou účastí soutěžících, ale i diváků :-) Čtyřčlenná porota - ve složení Jana Procházková, Marie Daňková, Tomáš Gaja a žák deváté třídy Miroslav Barkoci - spravedlivě posuzovala výkony jednotlivých vystoupení. Celé klání dopadlo následovně:

I. stupeň ZŠ
1. místo: 3. A :: duo Toufarová Kristýna a Fiľová Samanta
2. místo: 3. A :: trio Gažiová Vanesa, Dirdová Erika a Romana Daňová
3. místo: 5. B :: duo Josef Funti a Kateřina Duchoňová
3. místo: 2. A :: Valentýn Berousek
Zvláštní ocenění poroty získali chlapci z 5. A :: Miroslav David, Gabriel Rusnyák a Nikolas Tomáš

II. stupeň ZŠ
1. místo: 8. B :: Denisa Kováčová
2. místo: 8. B :: Marie Kroková
Třetí místo nebylo uděleno!


Prohlédněte si fotografie!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger


<< zpět / top ^

 


vloženo 11. dubna 2011

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne V pátek 8. 4. 2011 proběhlo u příležitosti oslav Dne Romů na naší škole sportovní dopoledne. Pro chlapce a děvčata z 5. – 9. třídy byly nachystány ve druhém a třetím patře a v učebnách různé disciplíny. Každý obdržel ráno svoji kartičku a pak už ve dvou časových blocích plnil úkoly na stanovištích. V časovém intervalu jedné minuty žáci skákali přes švihadlo, dělali dřepy, kliky, házeli na koš, trefovali plechovky nebo skákali z místa a do schodů. Stříleli také na florbalovou branku a dělali leh-sedy. Hodně je zaujalo také chytání papírových rybiček. Za splněný úkol získávali body, které v pondělí prozradily umístění. Z chlapců byl nejlepší Vojtěch Lacko z 8. A, na druhém místě Michal David taktéž z 8. A a třetí se umístil Dominik Mucha z 8.B. Z děvčat byla nejlepší Ilona Varmužová z 9. třídy, na druhém místě Eva Barkociová ze 7. B a třetí se umístila Nikola Horváthová z 8. A.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Připravili: Petr Kapounek a Tomáš Gaja


<< zpět / top ^

 


vloženo 30. března 2011

3. a 5. třídy na bruslích

Ve druhém pololetí využily dvě třídy na prvním stupni možnosti bruslit zdarma v areálu nákupního centra Olympie. Třeťáci se poprve mohli seznámit s dalším sportem. Po třikrát dětem počasí přálo a všichni se těší na další zimu, aby se v bruslařském umění zdokonalili.


Připravila: Mgr. Anna Kopřivová, třídní 3. třídy


<< zpět / top ^

 


vloženo 30. března 2011

Matematický král

královská koruna Již potřetí se na naší škole uskutečnila matematická soutěž – Matematický král. Do letošního ročníku se zapojilo mnohem více soutěžících než v letech minulých. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Každá skupina měla za úkol vyřešit 20 příkladů – slovní úlohy, logická cvičení i numerické počítání. Čas byl jedna vyučovací hodina. Za jednotlivé příklady bylo možno získat od 1 do 4 bodů. Než jsme zahájili jarní prázdniny, uskutečnilo se slavnostní vyhlášení vítězů za přítomnosti pana ředitele a pana zástupce. O putovní korunu krále matematiky na ZŠ Křenová se letos musí podělit dvě hlavy. A to Nikolas Sedláček (6. A) a Adam Bokor (9. A). Všem účastníkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v matematice i v dalších letech.


Fotografie krále naleznete zde!

Připravila: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 11. března 2011

Akce 4. + 5. B třídy

28. 1.
...jsme se vydali na zimní procházku do obory v Kohoutovicích. Navštívili jsme svá stará známá prasátka (některá pořádně velká) a stejně jako loni jim přinesli něco dobrého na zub. Pak jsme si zahráli pár pohybových her, aby nám nebyla zima a vystoupali pořádný kopec zpátky mezi lidi – některým dal pořádně zabrat.
3. 2.
Zimní sporty – tak se jmenoval projekt, kterému jsme se ve třídě věnovali 3 vyučovací hodiny. Nejdříve jsme vzpomínali a vyhledávali všechny možné zimní sporty, vystřihovali obrázky a povídali si, zda také umíme lyžovat, bruslit, hrát hokej... Nakonec jsme vytvořili velký plakát, který jsme vystavili na chodbě školy.
8. 2.
Uskutečnili jsme návštěvu Rómského muzea. Vybrali jsme si program „Hrdinové pohádek“. Poslechli a shlédli jsme rómskou pohádku (účinkoval v ní jeden z našich asistentů), hráli hry, sami jsme vymýšleli pohádku a namlouvali ji na diktafon. Moc jsme se nasmáli.
25. 2.
Zahájili jsme náš dlouhodobý projekt „Cesta kolem světa s Felixem“. Felix je veselý králíček, který cestuje po světě a posílá nám z různých zemí dopisy, kde nám píše spoustu zajímavostí. My si potom o těchto zemích povídáme, hledáme je na mapě, vybarvujeme jejich vlajky a poznáváme jejich kulturu.
2. 3.
Bystrouška, tak se jmenuje centrum volného času v Bystrci, kde jsme se zábavnou formou naučili chránit přírodu, třídit odpady, vyrábět si vlastní papír a na závěr poznávali spoustu živých zvířátek – želvy, činčily, králíky, morčata, ale také třeba australské strašilky, tarantule nebo netopýry. Některé jsme si mohli i vzít do rukou - myšky, morčátka a velkého slepýše. Také se nám tam zalíbili afričtí šneci a to tak moc, že už máme dva ve třídě a pěkně se o ně staráme. Přijďte se podívat!
4. 3.
Vydali jsme se do Líšně na Masopust. Děti ze ZŠ Masarova se svými vyučujícími procházeli částí Líšně v maskách, zpívali a tančili. Jejich pan ředitel byl převlečený za velkého medvěda a některé malé děti se ho bály. Kus cesty jsme je doprovázeli a naše p. učitelky dostaly barevné papírové růžičky.

Připravila: Mgr. Renata Miková, třídní učitelka


<< zpět / top ^

 


vloženo 4. března 2011

Bruslím, bruslíš, bruslíme – výborně se bavíme (28. 2. 2011)

Bruslím, bruslíš, bruslíme... Již potřetí v tomto školním roce se vydala třída 6. A a 7. A společně bruslit za Olympii. Počasí nám přálo, slunce svítilo, teplota ideální, led vynikající. Půjčili jsme si brusle a během chvíle byli všichni na ledové ploše. Někteří se zpočátku drželi blíže mantinelů, ale netrvalo dlouho a projížděli se úplně všichni. Tímto krásným dnem se loučíme s bruslením a těšíme se zase za rok.


Fotografie z ledu.

Připravila: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 4. března 2011

Technické muzeum :: Dobrodružství vědy

Technické muzeum V pátek 25. 2. 2011 se tři naše třídy vydaly za Dobrodružstvím vědy do technického muzea v Brně. 6. A pod vedením třídní učitelky Jany Procházkové, 7. A s třídní učitelkou Alenou Vaňkovou a 9. třída za doprovodu pana učitele Miky. Hned na začátku jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Vzhledem k tomu, že deváťáci byli jen čtyři, ujali se vedení jednotlivých skupin. Ostatní si vylosovali kuličku s barvou svého týmu. Následoval otázkový kviz, za který se sbíraly body. Druhá část se odehrávala v malých laboratořích, kde bylo potřeba rozdělit síly. Někdo skládal most (a to bylo teda tak těžké, že se nakonec zapojila většina skupiny), jiní sháněli informace v muzeu, někdo vyhledával na počítači, ale myslím, že nikdo nezahálel. Nejvíce bodů získala ve finále skupina modrých, druzí byli červení. Po ukončení soutěže jsme si prohlédli exponáty v muzeu a celou prohlídku zakončili v herně, kde jsme si vyzkoušeli, jak fungují některé fyzikální zákony.


Fotografie z muzea naleznete zde!

Za všechny kolegy, kteří se zúčastnili akce připravila: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 4. března 2011

Projektový den :: Stále třídíme

Stále třídíme - projekt 17. února 2011 proběhl na druhém stupni Projektový den: „Stále třídíme“. V jednotlivých třídách a pracovnách byly vytvořeny stanoviště, kde se každá třída mohla dovědět něco nového, zopakovat si znalosti z loňského dne třídění odpadů, něco pěkného si vytvořit a zasportovat si. Podle předem stanoveného harmonogramu se jednotlivé třídy pohybovaly po škole. V tělocvičně na žáky čekala dráha, která prověřila nejen jejich fyzickou kondici. V pracovně č. 1 se hodně soutěžilo - v poznávání elektrospotřebičů - či ve znalostech o třídění elektroodpadu. V pracovně č. 2 se diskutovalo o nejdůležitější tekutině – o vodě. V pracovně angličtiny měl každý možnost si z plastové láhve vyrobit květ, takže se stříhalo, lepilo a ohýbalo. Třetí pracovna byla propojena se stanovištěm ve třídě, kde si každý prohlédl snímek o třídění skla. Následoval přesun do pracovny, kde se odehrála soutěž v počítačové hře o třídění odpadu. Poslední stanoviště bylo putovní. Paní učitelka se za každou třídou vydala osobně a sebou přinesla připomenutí toho proč třídíme, k čemu slouží jednotlivé kontejnery a jejich barevné označení.


Prohlédněte si fotografie :-)

Připravila: Mgr. Alena Vaňková a Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 20. ledna 2011

Nové šatní skříňky

Šatní skříňky V rámci rekonstrukce suterénních prostor ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 jsme se dočkali dalšího výrazného zlepšení podmínek provozu u nás ve škole. Za finančního přispění ÚMČ Brno-střed byly odstraněny staré drátěné klecové šatny, které se zde používaly od roku 1960 a namontovány nové, krásně žluté, šatní skříňky. Velký kus práce odvedl také náš pan školník. Od ledna 2011 tedy každý žák má svoji uzamykatelnou skříňku, do které si může ukládat své oblečení, obuv a osobní věci. Děkujeme.


Fotografie naleznete zde.

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 20. prosince 2010

Bruslení

Bruslení u Olympie V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme se domluvili, že půjdeme bruslit. Ve čtvrtek 16. 12. jsme tedy po druhé vyučovací hodině s panem učitelem Kapounkem, Gajou a paní učitelkou Kovářovou šli na autobus k Vaňkovce, který nás dovezl až k Olympii. Zde již bylo domluvené kluziště jenom pro nás. Půjčili nám brusle a přesto, že jsme osmáci a deváťáci, některým musel pan učitel zavázat tkaničky u bruslí. Pak už následovalo samotné bruslení, honička, hry, ale i pády. Nikomu se nic nestalo a jako odměnu jsme si nakonec mohli koupit v bufetu párek v rohlíku a teplý čaj nebo čokoládu. Už se těšíme, jak celou akci zopakujeme v lednu.


Fotografie naleznete zde.

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 20. prosince 2010

Vánoční florbalový turnaj

Florbalový turnaj Dne 8. prosince proběhlo školní kvalifikační kolo ve florbale. Kromě třídy 6.B se sportovního klání zúčastnily všechny třídy druhého stupně. Za tým 6.A pod vedením kapitána Honzy Kočky nastoupili: Ličartovský, David Ra., Horvát D., Dirda E. a Pícha. 7.A nastoupila ve složení: Polák, Funti, Pícha, Koky, Dirda T.. Přátelsky spojené družstvo 7. a 8.B vytvořilo tým pěti hráčů: Mucha D., Mucha V., Horvát M., David Ro., Tököli. V družstvu 8.A se pak sešla velice talentovaná pětice: Čipera, David, Lacko, Šandor, Zízler. Předpokládaným favoritem byla 9.A, která se však dostavila k zápasu pouze v počtu 4 hráčů: Bokor, Lakatoš, Odehnal, Barkoci. Hráči Kudrikovi nebylo dovoleno se turnaje zúčastnit pro jeho nekázeň. Po rozlosování do tří skupin byl počátečním hvizdem odstartován zápas mezi 7.+8.B a 8.A. Hráči 8.A měli viditelně lepší techniku práce s míčem a tak převálcovali soupeře 5:0. K druhému utkání proti sobě nastoupily týmy 7.A a 9.A. Po dvou poločasech za stavu 3:3 však nebylo rozhodnuto. V prodloužení (dva na dva, rychlá smrt) pak skóroval hráč Odehnal a vyhrál tak svému týmu postup do semifinále. Automaticky pak do semifinále postoupila třída 6.A, která si vylosovala do skupiny 6.B jež se turnaje neúčastnila. Toho dne pak nastoupila 6.A v semifinálové předehrávce proti 8.A, která byla natolik motivovaná, že převálcovala tým svých mladších soků 7:2.
Semifinále a následné finále se pak odehrálo dne 13. prosince. Tři týmy se popraly o vítězství v sérii dvou zápasů. K prvnímu florbalovému klání nastoupila dvojice družstev 9.A s 8.A. Zápas probíhal v celkem energické náladě a po dvou osmi minutových poločasech byl stav nerozhodný. V následné rychlé smrti pak gól padl během třinácti vteřin. 8.A tak pokořila své starší spolužáky 3:2. V posledním zápase pak 6.A předvedla svého bojovného ducha a unavené 9.A nasázela jasnou výhru s výsledkem 6:4.
Nakonec tedy předpokládaný vítěz 9.A zaváhala ve své přípravě a skončila až na třetím místě. Na druhé pozici se umístila 6.A. Na stupních vítězů pak stanuli žáci týmu 8.A.


Fotografie naleznete zde.

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. prosince 2010

Mikuláš na Křenové

Veletrh ZŠ Letos v předstihu, v pátek 3. 12., navštívil naši školu Mikuláš. Jeho družinu doprovázeli andělé a čerti v přestrojení žáků devátého ročníku. Prošli nejprve první a potom i druhý stupeň školy. Těm mladším, kteří přednesli básničku nebo zazpívali, dali sladkou pozornost a těm starším, kteří ve škole někdy zlobí, ukázali čerti svoji sílu. Vynesli je na chodbu do symbolického pekla. Na fotky se můžete podívat ve fotodokumentaci.


Fotografie naleznete zde.

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 10. prosince 2010

Veletrh základních škol

Veletrh ZŠ Ve čtvrtek a pátek 2. - 3. prosince jsme se zúčastnili dalšího ročníku veletrhu brněnských základních škol. Stánek naší školy jsme chystali ve čtvrtek dopoledne a ve 14,00 hodin bylo vše nachystáno a připraveno ke slavnostnímu zahájení zástupci města Brna a školského úřadu. Rodiče pak měli možnost každý den do 18,00 hodin se seznámit s brněnskými základkami. I my jsme se prezentovali na této akci, což můžete shlédnout ve fotodokumentaci. Opět jsme překvapili nejen propagačními materiály školy, almanachem ke 100. výročí, ale i tradičními jednohubkami s křenovou pomazánkou.


Prohlédněte si fotografie.

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 27. listopadu 2010

Herní turnaj Otevřených škol

Herní turnaj V pátek 12. 11. 2010 jsme se zúčastnili Herního turnaje deskových her Sítě brněnských otevřených škol. Akce se konala na Radnici Brno-střed. Hrály se 4 hry: Trans Amerika, Želví závody, Galaxy Trucker a Ubongo. Reprezentovat školu se vydalo 5 nejlepších hráčů herního klubu naší školy (Nikolas Tomek – 5.A; Juraj Pícha – 6.A; Jan Kočko – 6.A; Adam Bokor – 9.r.; Mirek Barkoci – 9.r.). Pro všechny hráče a jejich doprovod byl připraven raut restaurace Rebio – ochutnávka zdravé stravy. Než byly vyhlášeny výsledky deskových her, mohli někteří žáci soutěžit v poznávání různých druhů potravin a nápojů. A jak to všechno dopadlo? Z tohoto dne jsme si odnesli dvakrát 3. místo v deskových hrách i v ochutnávce pokrmů. Obě získal Adam Bokor. Ostatním hráčům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy, jejich nadšení a krásnou atmosféru celého herního dne.


Prohlédněte si fotografie.

Připravila: Mgr. Jana Procházková


<< zpět / top ^

 


vloženo 27. listopadu 2010

Den naruby

18.listopadu jsme ve třídě 4.-5. B poprvé připravili „Den naruby“. Co to znamená?
Děti si vyzkoušely, jaké to je, být učitelem.
Již dopředu se ve dvojicích domluvily, kterou vyučovací hodinu si připraví. Někteří se rozhodli pro MA, jiní pro JČ či Čtení a HV. Doma si takovou hodinu nachystali a pak se do toho pustili. Na konci každé hodiny jsme si spolu na koberci rozebrali, zda se nám hodina líbila a co bychom změnili.
Přesto, že to pro děti bylo něco nového, příjemně překvapily a své hodiny zvládly téměř všichni na velkou 1.


Připravila: Mgr. Renata Miková


<< zpět / top ^

 


vloženo 27. listopadu 2010

Projekt „ZDRAVÁ SVAČINA„

Zdravá svačina Na začátku listopadu proběhl na 1. stupni celodenní projekt „Zdravá svačina“. Již týden před tím se na něj všechny třídy připravovaly. V hodinách PŘ, PRV, VV, PČ využívali žáci interaktivní tabule a seznamovali se se zásadami zdravé výživy, zpívali písničky o zdravých potravinách, malovali a stříhali.
V den projektu si žáci v každé třídě vyrobili potravinovou pyramidu, vytvořili myšlenkovou tabuli – co vše patří do zdravé svačiny a na závěr připravili pro své spolužáky opravdovou zdravou svačinku. Dělaly se různé pomazánky, šlehaný tvaroh s cereáliemi, vařila se vajíčka a krájela spousta zeleniny a ovoce.
Všichni si moc pochutnali a zjistili, co všechno si mohou připravit místo majonézových baget.


Prohlédněte si fotografie.

Připravila: Mgr. Renata Miková


<< zpět / top ^

 


vloženo 24. října 2010

Vánoce přicházejí

Chrám Spasitele ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je zapojena do několika projektů, kterými by chtěla zlepšit podmínky pro školní i mimoškolní práci. V rámci prezentace aktivit projektu Otevřená škola, projektu ESF OP VK Amen sikhľuvas pre dživipen a stému výročí školy připravila předvánoční koncert s názvem Vánoce přicházejí. Bude určen pro širokou veřejnost a školy zapojené do projektu Sítě brněnských otevřených škol. Akce se uskuteční dne 17. prosince 2010 v 10,00 hodin v Chrámu Spasitele Církve československé husitské na Karáskově náměstí v Židenicích.
Na koncertu vystoupí hudební skupina Bongáči a pěvecký kroužek ze ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a s vánočním pásmem se představí ZŠ Brno, Gajdošova. Dále vystoupí přátelé školy na Křenové Andrea Kapounková a brněnská hudební skupina Svítání.
V rušné předvánoční době bude jistě koncert vhodnou příležitostí k relaxaci, odpočinku a navození klidné vánoční nálady.


Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová


<< zpět / top ^

 


vloženo 20. října 2010

Výlet na Bílou horu

Bílá hora V pátek 15.10. se třetí třída vydala na výlet na Bílou horu, aby si tu procvičila učivo z prvouky. Děti se vyzbrojily směrovými růžicemi, paní učitelka Kopřivová mapami Brna a kompasem. Společně hledaly hlavní i vedlejší světové strany, zorientovaly mapy a určovaly dominanty Brna z vyhlídky na město. Škoda jen, že bylo město v oparu a pod mrakem, protože jinak se výlet vydařil a cestou do školy už plánovaly další výjezd, tentokrát na opačnou stranu Brna - do Starého Lískovce.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Anna Kopřivová


<< zpět / top ^

 


vloženo 30. září 2010

Stoletá škola slavila

Oslavy školy Koncem měsíce září oslavovala 100. výročí vzniku Základní a mateřská škola v Brně na Křenové ulici. Žáci společně se svými učiteli připravili celodenní program, který probíhal v prostorách školy a jejím nejbližším okolí.
Po prvních dvou vyučovacích hodinách byla slavnostně odhalena nová pamětní deska za přítomnosti pana Libora Šťástky, starosty MČ Brno-střed, ředitele školy Mgr. Vladimíra Tulky a žáků školy, kteří zazpívali a zahráli několik písní.
Po obědě následovalo slavnostní otevření nové učebny školního poradenského pracoviště, která byla vybudována za finančního přispění Nadace ČEZ a ÚMČ Brno-střed. Po přestřižení pásky se všichni přítomní vydali na prohlídku školy, během které měli možnost shlédnout kmenové třídy, odborné pracovny, učebnu informatiky, ale i kabinety, vybavení školy a nové sociální zařízení. Prohlídka školy končila na střeše budovy nádherným výhledem na brněnský Špilberk a Petrov.
Odpoledne byl pro veřejnost připraven kulturní program ve dvou blocích na pódiu před školou. V tom prvním se představili žáci mateřské školy a přípravného ročníku se svými tanečky, žáci pěveckého sboru Křenová představili svůj repertoár a program obohatili také svým tanečním vystoupením chlapci a děvčata ze skupiny Piroš rouža (Drom), ZŠ Merhautova a s pěveckým vystoupením děvčata ze Sorbon. Druhý programový blok zahájila školní hudební skupina Bongáči a pokřtila také své nové „cédéčko“, které nahrála v profesionálním hudebním studiu SŠUM, s.r.o. v Brně na Táborské ulici. Dále vystoupili přátelé školy na Křenové, zazpívala Andrea Kapounková a brněnská hudební skupina Svítání.
Mezi oběma kulturními bloky si mohla široká veřejnost prohlédnout opět celou školní budovu od suterénu až po střechu včetně výstavy historických plánů školy a učebních pomůcek v tělocvičně. Žáci si mohli zadovádět celé odpoledne v nafukovacím hradě, který stál na parkovišti před školou. Nejstarším návštěvníkem školy byla 77-letá bývalá žákyně školy, která přijela až z jihočeských Dačic. Na závěr oslav všichni popřáli své školičce dalších úspěšných 100 let.


Fotografie zde!

Článek a fotografie: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


vloženo 19. července 2010

Učitelé pracují i o prázdninách

Hřiště na Mlýnské Jak všichni dobře víte, naše školní hřiště již toho má za 10 let existence hodně za sebou. Kvalita povrchu byla pokryta téměř souvislou směsí písku a zaschlého bláta. Po dešti nebo za vlhka se potom povrch stal opravdovým kluzištěm a nedalo se na něm sportovat. Svépomocí jsme tedy hřiště vyčistili a připravili k užívání v novém školním roce. Práce to nebyla jednoduchá, ale za pomocí tlakové vody je znovu povrch téměř jako nový. Tak ať to v září neklouže.


Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Petr Kapounek


<< zpět / top ^

 


Akce roku 2009/2010

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2008/2009

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předminulém roce...

<< zpět / top ^