Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách.

   

Realizátor:

 

ZŠ a MŠ Brno, 28. října 22

Partneři:

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16