Zpět na hlavní stránku

Školní metodik prevence - Ing. Charlotta Švehlíková

Tel.: 533 433 618

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):
úterý12:00 - 13:00 h (3. patro - kabinet Př-Ch-Z-Tv),
po telefonické domluvě
svehlikova@zskrenova.cz


Náplň činnosti školního metodika prevence:
 • poradenská a informační činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů - tzn. kouření, alkohol, drogy, šikana/ pro žáky, rodiče, učitele
 • včasné zachycení soc. pat. jevů a jejich depistáž
 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy
 • zajišťuje a organizuje preventivní programy pro třídní kolektivy
 • spolupracuje s organizacemi pracujícími v oblasti prevence soc.-pat. jevů
 • vede záznamy o frekvenci a charakteru výskytu zneužívaní návykových látek žáky
 • úzce spolupracuje se všemi členy týmu ŠPP
 • spolupracuje s PORADENSKÝM CENTREM na Sládkové
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence soc.-pat. jevů PhdDr. Skácelovou
 • spolupracuje s Městskou policií a Policií ČR na preventivních programech
 • spolupracuje s třídními učiteli

<< zpět / top ^