Zpět na hlavní stránku

Speciální pedagog - Mgr. Jana Culeca a Mgr. Veronika Kohoutová

Tel.: 533 433 612

Konzultační hodiny:
Mgr. Jana Culecastředa13:00 - 15:00 (1. patro - pracovna ŠPP) culeca@zskrenova.cz
Mgr. Veronika Kohoutovástředa13:00 - 15:00 (1. patro - pracovna ŠPP) kohoutova@zskrenova.cz


Náplň činnosti speciálního pedagoga:
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje speciálně-pedagogickou diagnostiku a její dokumentaci
 • evidence integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinuje logopedické poradenství
 • prevence neprospěchu - screening poruch učení na 1. stupni
 • vede individuální poradenské intervence s dětmi a jejich rodiči na nápravě poruch učení a chování
 • poradenské intervence v krizových situacích
 • spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, DROM, IQ, PPP, SPC, lékaři, diagnostickými ústavy
 • pracuje s nadanými žáky - optimalizace jejich strategií učení
 • realizuje program osobnostní a sociální výchovy
 • koordinuje program etické výchovy
 • spolupracuje na realizaci příležitostných tématických programů zaměřených na prevenci soc.-pat. jevů

Speciální pedagogové pracují na naší škole díky projektům KŘENKA - zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012 a Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu, CZ.1.07/1.2.17/01.0013. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

<< zpět / top ^