Zpět na hlavní stránku

Dřívější projekty

 

Na této stránce naleznete přehled projektů, kterých jsme se jako škola zúčastnili.


Projekt "Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!)"

přihlášení do projektu Amen...

 

 

Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!)

Po úspěšném projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit děcka!), který naše škola ukončila v červnu 2008, jsme našim dětem mohli připravit další zlepšení podmínek pro učení. V rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásil Jihomoravký kraj, byl schválen náš druhý evropský projekt s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Tento projekt byl zahájen 1. dubna 2009 a bude probíhat do 31. března 2012 a umožní dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dosáhnout lepších výsledků ve škole. Jeho hlavní náplní je rozšíření včasné péče pro předškolní děti a nejmladší žáky, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na prvním i druhém stupni školy, a další rozšíření kvalitního zázemí pro výuku. Hlavním partnerem projektu je ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22.


Celá zpráva zde!

<< zpět / top ^

 

Zprávy k projektu

 

vloženo 19. března 2012

Závěrečné setkání - workshop realizátorů projektu, Brno, 2. 3. 2012


V měsíci březnu vstoupil projekt Amen sikhľuvas pre dživipen! do posledního měsíce realizace. Nastal tedy čas na závěrečné ohlédnutí a zhodnocení toho, co nám přinesl. V brněnském hotelu Avanti se v pátek 2. března sešli zástupci dvou hlavních partnerů projektu ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 a formou prezentací sdíleli své zkušenosti z realizace projektových aktivit. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Vladimíra Tulky a paní ředitelky Mgr. Ludmily Altmanové zahájila sérii prezentací koordinátorka aktivit Mgr. Ludmila Kotlánová svým příspěvkem Spolupráce partnerských škol. Následovaly prezentace aktivit Logopedická péče,
Posílení výuky na 1. stupni ZŠ dalším pedagogem,
Posílení výuky na 2. stupni ZŠ dalším pedagogem,
a Posílení komunikace s rodinami žáků prostřednictvím kontaktního pracovníka.
Dalšími klíčovými aktivitami
a průvodním slovem provázela koordinátorka projektu Mgr. Hana Hadrabová.

Prezentace z workshopu ke stažení zde (18 Mb)!


Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

vloženo 22. prosince 2011

Výsledek výběrového řízení :: Pracovní sešity a výukový materiál II.


Od 8. 12. 2011 do 20. 12. 2011 probíhalo výběrové řízení na "Pracovní sešity a výukový materiál II."
Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • PS-a-vyukovy-material-II-vysledek.doc

 • << zpět / top ^

  vloženo 19. prosince 2011

  Mikulášská na Křenové, 6. 12. 2011


  Mikuláš V úterý 6.12. proběhla v tělocvičně školy ZŠ Křenová Mikulášská besídka pro žáky a jejich rodiče. Všichni se na ni už dlouho předem těšili, protože kolovaly zvěsti, že přijde sám Mikuláš, anděl a čert. A opravdu přišli. Byli krásní, ale i strašní, však se jich některé zlobivé děti bály. Účast rodičů byla velká, a tak se mohly děti pochlubit se svým vystoupením. Bylo toho hodně, co svým kamarádům a rodičům předvedly. Školní hudební skupina, která to všechno zahájila, představila své nové sólisty a měli velký úspěch. Pak následovalo jedno vystoupení za druhým, žáci jednotlivých tříd od 1. po 5. třídu zazpívali své oblíbené písničky, pěvecký sbor si připravil nové pěkné písně, 3. třída překvapila svými znalostmi angličtiny. Krásné vystoupení předvedli tanečníci školního souboru Jiľoro. Této příležitosti využili pedagogičtí pracovníci k neformálnímu působení na rodiče a hovořili s nimi o aktuálních potřebách jejich dětí. Jedním z cílů akce bylo celkové zlepšení vzájemných vztahů a komunikace mezi školou a rodinami. Tato aktivita není financována z rozpočtu projektu, ale zajišťuje publicitu projektu Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Hana Hadrabová  << zpět / top ^

  vloženo 8. prosince 2011

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Pracovní sešity a výukový materiál II.

  Lhůta pro podávání nabídek: 8. 12. 2011, 12:00 hodin - 20. 12. 2011, 12:00 hodin

  Zadávací dokumentace:

  Výzva k podání nabídek (PS_a_vyukovy_material_II-výzvaCB.doc)

  Specifikace (PS_a_Výuk_mat_II-specifikace.xls)

  Čestné prohlášení (PS_a_vyukovy_material_II-čestné prohlášení.doc)


  << zpět / top ^

  vloženo 28. listopadu 2011

  Workshop výměny zkušeností Brno-Mikulov, 21. a 22. 10. 2011


  Workshop. Na sklonku babího léta se v Brně sešli pedagogové pěti základních škol z Brna, Mostu, Ústí nad Labem a Prahy, které navštěvují převážně děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Tyto školy již několik let pracují na společných projektech a v současné době rozšiřují vzájemnou spolupráci prostřednictvím občanského sdružení Liga komunitních škol. Společné setkání zahájili v pátek 21.10. prohlídkou školy na Křenové, kde si prohlédli projektové pracovny a seznámili se s organizací skupinové výuky. Neformální rozhovory o podmínkách vzdělávání na jednotlivých školách pokračovaly v Mikulově, kde se v pracovních skupinách diskutovala aktuální témata z oblasti zvyšování kvality vzdělávání na školách v sociálně vyloučených lokalitách. Celkem 37 účastníků workshopu diskutovalo ve skupinách podle zaměření své činnosti - ředitelé škol, zástupci ředitelů a koordinátoři, vedoucí předmětových skupin a učitelé. Pedagogové společně hledali odpovědi na tyto otázky:
  1. Co všechno děláte pro zajištění kvalitního vzdělávání na Vaší škole?
  2. Jak se Vám to daří? (úspěchy, neúspěchy)
  3. Daly by se podmínky pro vzdělávání na našich školách zlepšit? Ale jak? (nápady)
  4. Jak si představujete spolupráci našich škol? Co očekáváte od o.s. Liga komunitních škol?

  Výsledky diskusí jednotlivých pracovních skupin byly prezentovány následující den - v neděli 22.10. opět v prostorách ZŠ Křenová. Zástupci jednotlivých diskusních skupin konstatovali následující zjištění:
  1) Tvůrčí potenciál pedagogických pracovníků v oblasti metod a přístupů k práci se sociálně znevýhodněnými dětmi je vysoký. Zazněla zde řada nápadů a příkladů dobré praxe, které byly inspirací pro všechny zůčastněné (tématické projekty tříd, etická výchova, adaptační programy,...).
  2) Podmínky na jednotlivých školách se liší podle charakteru místní lokality. Brněnské školy se například více potýkají s absencemi žáků a nízkou motivovaností dětí k volnočasovým aktivitám. Úspěšnost vzdělávacích aktivit pak závisí na schopnosti a reálných možnostech na tyto podmínky reagovat a pracovat s nimi. Současné projekty OP VK v tom školám výrazně pomáhají, ale situaci neřeší dlouhodobě a systémově.
  3) Zlepšení podmínek pro vzdělávání na našich školách je závislé na systémových změnách, které není snadné z pozice škol ovlivnit. Jednou z příležitostí je motivace všech škol, které působí v sociálně vyloučených lokalitách, k zapojení do vzájemné spolupráce v rámci o.s. Liga komunitních škol s cílem formulovat společné konkrétní potřeby těchto škol na MŠMT.
  4) Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy je jedním z nejvíce oceňovaných přínosů probíhající spolupráce partnerských škol. Občasné workshopy v rámci projektů budou doplněny o výměnné ztáže/návštěvy pedagogů na partnerských školách, které pomohou učitelům seznámit se hlouběji s metodami výuky přímo v prostředí dané školy.
  Akce proběhla jako aktivita projektu Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Hana Hadrabová  << zpět / top ^

  vloženo 16. června 2011

  Tradiční Jarmark


  Ukázka z akce Amari kereka. V úterý 14. června 2011 ve 14 hodin byl zahájen na školním hřišti tradiční Jarmark. Akce proběhla v rámci neformální kulturní aktivity projektu Amen sikhĺuvas pre dživipen spolufinancovaného ESF.
  Na programu Jarmarku byla vystoupení školní hudební skupiny Bongáči, pěveckého souboru 1. stupně a tanečního souboru školy Romano jilo. Vystoupily i děti partnerské školy ZŠ a MŠ 28. října. Za krásného počasí se prostě hrálo, tančilo a zpívalo. Akce se zúčastnilo mnoho rodičů a zastoupena byla i široká veřejnost. Všechna vystoupení se účinkujícím velmi povedla a všem divákům se moc líbila. Celé odpoledne naplňovala vzájemná pohoda. Jedním z cílů akce bylo celkové zlepšení vzájemných vztahů a komunikace mezi školou a rodinami.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová  << zpět / top ^

  vloženo 8. června 2011

  Výsledek výběrového řízení :: Pracovní sešity a výukový materiál


  Od 12. 5. 2011 do 26. 5. 2011 probíhalo výběrové řízení na "Pracovní sešity a výukový materiál".
  Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • PS-vysledek.doc

 • << zpět / top ^

  vloženo 28. května 2011

  Festival Amari kereka


  Ukázka z akce Amari kereka. Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se konal 3. hudební festival Naše kolo – Amari kereka! - jako jedna z neformálních kulturních akcí pro rodiče a širokou veřejnost.
  Připravili ho učitelé a asistenti ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ a MŠ Merhautova. Jako hosté vystupovaly také děti ZŠ a MŠ Praha, Grafická a ZŠ B. Němcové Přerov. Na jevišti se vystřídaly hudební a taneční skupiny Bongáči, Merci, DFE, Cikáni jdou do nebe, Sovnakune chaja, Bobo a spol, pěvecký sbor, malí bubeníci a dokonce výborné tanečnice flamenga!
  Dvouhodinová pestrá obrazová projekce ukázek činnosti zúčastněných škol, krásně vyzdobený sál, velká účast významných hostů města Brna, rodičů, dětí a široké veřejnosti, to všechno přispělo k živé atmosféře a zdaru celé akce.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová  << zpět / top ^

  vloženo 12. května 2011

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Pracovní sešity a výukový materiál

  Lhůta pro podávání nabídek: 212.5.2011, 12:00 h - 26.5.2011, 12:00 h

  Soubory ke stažení:

  PS-a-vyukovy-material-vyzvaCB

  PS-a-vyukovy-material-zadavaci-dokCB

  PS-specifikace


  << zpět / top ^

  vloženo 6. května 2011

  Výsledek výběrového řízení :: Pracovní sešity a výukový materiál


  Oznamujeme, že výběrové řízení Pracovní sešity a výukový materiál, bylo dne 6. 5. 2011 zrušeno. Výsledek tohoto výběrového řízení ze dne 3. 5. 2011 je tímto neplatný.

  Děkujeme za pochopení.

  Výběrové řízení probíhalo od 25.3.2011 do 15.4.2011.
  Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • PS-vysledek.doc

 • << zpět / top ^

  vloženo 20. dubna 2011

  Velikonoční zpívání


  Ukázka z akce na naší škole. 20. dubna, poslední školní den před velikonočními prázdninami se konala v rámci neformální kulturní aktivity projektu Amen sikhĺuvas pre dživipen spolufinancovaného ESF akce nazvaná Velikonoční zpívání. V tělocvičně se sešli žáci školy, jejich rodiče a učitelé. Na kulturní akci vystoupila školní skupina Bongáči, školní sbor pod vedením paní učitelky Mikové, tančilo se pod vedením Adriany Krištofové a předávaly se diplomy vítězům pěvecké soutěže Slavíci ve školní lavici. Celou akci moderovala dosud neznámá dvojice Petr Oliva a Tomáš Gaja, naši noví učitelé. Celá akce měla spád a pořádný náboj. A tak to má být, protože všichni zúčastnění odcházeli maximálně spokojeni. Této příležitosti využili pedagogičtí pracovníci k neformálnímu působení na rodiče a hovořili s nimi o aktuálních potřebách jejich dětí. Jedním z cílů akce bylo celkové zlepšení vzájemných vztahů a komunikace mezi školou a rodinami.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová  << zpět / top ^

  vloženo 6. dubna 2011

  Výsledek výběrového řízení :: Výukový software


  Od 11.3.2011 do 25.3.2011 probíhalo výběrové řízení na "Výukový software".
  Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • VŘ_Výukový_software-výsledek

 • << zpět / top ^

  vloženo 25. března 2011

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Pracovní sešity a výukový materiál

  Lhůta pro podávání nabídek: 25.3.2011, 12:00 h - 15.4.2011, 12:00 h

  Soubory ke stažení:

  PS_a_vyukovy_material-výzvaCB

  020-PS_a_vyukovy_material-zadávací_dokCB

  PS-specifikace


  << zpět / top ^

  vloženo 14. března 2011

  Výsledek výběrového řízení :: Audiovizuální technika a příslušenství.


  Od 18.2.2011 do 4.3.2011 probíhalo výběrové řízení na "Audiovizuální techniku a příslušenství".
  Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • VŘ_Audiovizuální_technika-výsledek

 • << zpět / top ^

  vloženo 11. března 2011

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Výukový software

  Lhůta pro podávání nabídek: 11.3.2011, 12:00 h - 25.3.2011, 12:00 h

  Soubory ke stažení:

  020-software-zadávací_dokumentace

  020-software-výzvaCB


  << zpět / top ^

  vloženo 18. února 2011

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Audiovizuální technika a příslušenství

  Lhůta pro podávání nabídek: 18.2.2011, 12:00 h - 4.3.2011, 12:00 h

  Soubory ke stažení:

  020-audiovizualni-technika-výzvaCB

  Příloha (Čestné prohlášení)


  << zpět / top ^

  vloženo 21. července 2010

  Výsledek výběrového řízení :: Pracovní sešity a výukový materiál


  Od 17.6.2010 do 9.7.2010 probíhalo výběrové řízení na "Pracovní sešity a výukový materiál".
  Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • PS-Výsledek.doc

 • << zpět / top ^

  9. června 2010

  Tradiční Jarmark


  Ukázka z akce na naší škole. Ve středu 9. června 2010 ve 14 hodin byl zahájen na školním hřišti tradiční Jarmark. Akce proběhla v rámci neformální kulturní aktivity projektu Amen sikhĺuvas pre dživipen spolufinancovaného ESF a v rámci oslav 100 let vzniku školy. Přítomné na úvod pozdravil starosta MČ Brno-střed pan Mgr. Libor Šťástka. Spolu s místostarostou panem Dušanem Pazdírkem a vedoucím odboru školství, sportu, kultury a mládeže panem Janem Nevoralem byli našimi čestnými a váženými hosty. Na programu Jarmarku byla vystoupení školní hudební skupiny Bongáči, pěveckého souboru 1. stupně pod vedením paní učitelky Mikové a vystoupení partnerských škol ZŠ a MŠ 28. října, ZŠ a MŠ Merhautova a taneční skupiny Merci. Za krásného počasí se prostě hrálo, tančilo a zpívalo. Děti také soutěžily v nejrůznějších disciplínách o zajímavé ceny. Všechna vystoupení se účinkujícím velmi povedla a všem divákům se moc líbila. Celé odpoledne naplňovala vzájemná pohoda. Již teď se všichni těšíme na září, kdy budeme slavit 100. výročí školy a podobné akce budou další součástí těchto oslav.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravil: Mgr. Petr Kapounek  << zpět / top ^

  vloženo 15. června 2010

  Workshop výměny zkušeností v Mostě

  (30. - 31. 5. 2010)


  Večerní výměna zkušeností Na sklonku měsíce května proběhlo v pořadí již druhé setkání pracovníků škol s vysokým zastoupením romských žáků s názvem Workshop výměny zkušeností. Tentokrát jeli pedagogové ze ZŠ Křenová a ZŠ nám. 28. října navštívit své kolegy do Mostu, přesněji do základní školy v místním sídlišti Chánov. Stejně jako v minulém roce akce proběhla v rámci projektu OP VK Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Jejím hlavním cílem bylo poznat prostředí dalších základní škol s vysokým zastoupením romských žáků, sdílet a hledat řešení společných problémů a také načerpat inspiraci do další práce.
  Workshop byl organizován do dvou dnů. V neděli 30. května proběhlo setkání s vedením a zaměstnanci ZŠ Zlatnická. Při setkání došlo ke vzájemné výměně informací, poznatků a zkušeností, se kterými se učitelé při své pedagogické práci s žáky setkávají. V pondělí 31. května pokračoval workshop návštěvou ZŠ Zlatnická v Chánově. Díky zcela volnému pohybu mohli učitelé navštívit prakticky všechny třídy a zjistit tak, v jakém prostředí se žáci učí a v jaké atmosféře zde výuka probíhá.

  Své postřehy pak pedagogové popsali ve svých zpětných vazbách:

  ZŠ Křenová
  Děti a celková atmosféra ve škole nás velice překvapila. Navštívili jsme všechny ročníky i středisko romské kultury. Děti ve třídách se nám zdály klidnější, slušnější a celková atmosféra působila přátelštěji než na naší škole.
  Nejvíce jsme byli překvapeni v sedmé třídě, kde jsme se zdrželi nejdéle a s paní třídní učitelkou debatovali o problémech. Žáci měli obalené sešity, do kterých psali domácí úkoly, které měli podepsané od rodičů. Až na malé výjimky chodí všichni do školy, záškoláky řeší ihned OSPOD. Žáci se do školy těší, chodí tam rádi, protože doma tohle vyžití nemají – počítače, kroužky, sportovní aktivity. Rodiny jsou zde velmi chudé, většinou žijí jen z přídavků, některé děti ještě nikdy nenavštívily nedaleké město Most. Žijí jako na ostrově a právě vliv města působí na naše žáky zhoubně.
  Zajímali jsme se také o sociálně patologické jevy, které se samozřejmě nevyhnou žádné oblasti. Situace je obdobná jako v naší škole – kouření mimo školu a čichání toluenu, někde i celé rodiny. Spíše se to týká absolventů školy.
  Naši žáci a jejich rodiny jsou movitější, každý má počítač, což u těchto dětí neexistuje. Proto jsou škole vděční za počítače, kroužky, aktivity. Rodiny vesměs se školou spolupracují – v rámci možností, OSPOD údajně včas řeší záškoláctví a také třídní učitelka chodí pro děti domů. Celé sídliště vypadá uboze, chudě, domy jsou zdevastované, okna vymlácená, bez zvonků, na domech je velké množství satelitů, obchod uprostřed sídliště byl zničený.

  ZŠ nám. 28. října
  Na samotném začátku nás velmi překvapilo vzorné chování žáků. Při našem pobytu ve škole jsme se prakticky nesetkali s žádným excesem, ať již mezi žáky navzájem nebo žák versus učitel. Naprosto samozřejmé bylo respektování pokynů učitele. Taktéž připravenost žáků na hodinu byla patrná, většina žáků měla svá pouzdra a psací potřeby k dispozici ve třídách.

  Práce pedagogů na ZŠ Zlatnická v Chánově se s prací na naší škole liší několika faktory:
  1) Většina rodičů projevuje zájem o vzdělávání svého dítěte a o jeho docházku do školy (vykazovaná účast na třídních schůzkách 75% a více).
  2) Škola je přímou součástí sídliště (děti se mohou svolávat do školy rozhlasem), třicetiletá existence této školy pak znamená nejen to, že ji obyvatelé berou jako nedílnou součást sídliště, ale i jako „svou školu“.
  3) Bezproblémová a rychlá spolupráce se sociálními úřady (tzn. žák nedochází do školy a rodiče nekomunikují = během dne po telefonátu ze školy rodinu navštěvuje sociální pracovník, tzn. možnost vyřešení problému v počáteční fázi).
  4) Úspěšné projekty působící i mimo školu (např. projekt ukliďme si…, který pomáhá učit obyvatele Chánova pečovat o své okolí, tábory pro žáky školy…).


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Hana Hadrabová  << zpět / top ^

  vloženo 29. května 2010

  2. hudební festival Naše kolo – Amari kereka!


  Herní klub se představuje Ve čtvrtek 27. 5. 2010 se konal v kulturním centru Omega na Musilové 2. hudební festival Naše kolo – Amari kereka! Záštitu nad ním převzal 1. náměstek primátora města Brna MUDR. Daniel Rychnovský.
  Učitelé a asistenti ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ a MŠ Merhautova a ZŠ a MŠ Grafická Praha vybrali ze svých školních řad ty nejlepší kapely a taneční soubory. Na jevišti se vystřídaly hudební a taneční skupiny Bongáči, Merci, DFE, Cikáni jdou do nebe, Jagori, Sovnakune chaja, Bobo a spol., hudební skupiny ze ZŠ a MŠ Merhautova a ze ZŠ a MŠ nám. 28. října.
  Sál byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků zúčastněných škol a do posledního místa zaplněn vděčnými diváky. K slavnostní atmosféře přispěla velká účast významných hostů včetně pana starosty městské části Brno-Střed. Festival byl součástí neformálních kulturních akcí v rámci projektu ESF OP VK Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!).
  Hlavním organizátorem festivalu byla ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28. října, která celou akci vzorně připravila a výborně zvládla.


  Fotky z akce

  Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová  << zpět / top ^

  7. dubna 2010

  Den Romů


  Ukázka z akce na naší škole. Romové slaví 8. dubna svůj mezinárodní svátek. Také naše škola si tento významný den připomněla. Již na 7. 4. 2010 si žáci a pedagogové připravili neformální kulturní program pro rodiče, veřejnost a své spolužáky. Akce byla zaštítěna projektem Amen sikhľuvas pre dživipen, financovaným ESF a státním rozpočtem ČR. Děti předvedli své dovednosti ve zpěvu a tanci, byly vystaveny jejich vývarné práce a výrobky. Všichni se dobře bavili a náladu povzbuzovala školní hudební skupina Bongáči. Tato kulturní akce byla také součástí oslav 100. výročí založení školy.


  Prohlédněte si fotografie z akce.

  Připravila: Mgr. Ludmila Kotlánová  << zpět / top ^

  17. prosince 2009

  Vánoce přicházejí… (i do naší školy)


  Na čtvrtek 17.prosince se nejvíc těšily děti z 1. stupně naší školy. Připravili si totiž se svými vyučujícími pěkné koledy, které doprovázeli rytmickými nástroji. Jejich vystoupení bylo velmi milé a všechny potěšilo a předvánočně naladilo. Naši mladí tanečníci a tanečnice se s nadšením pustili do předvádění svého pojetí čardáše. Bylo se na co dívat a jejich elán příjemně nakazil všechny přítomné spolužáky, učitele i rodiče. Celý program zahájila a také ukončila oblíbená školní hudební skupina Bongáči, která školu úspěšně reprezentovala i na dalších předvánočních akcích.
  Prostřednictvím těchto akcí škola usiluje o vytvoření přátelské atmosféry, která usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi učiteli a rodiči. Rodiče zde mají možnost vidět výsledky zájmové činnosti svých dětí, strávit v prostředí školy příjemné chvíle a seznámit se prostřednictvím nástěnek s realizací projektu OP VK Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Učitelé využívají tuto neformální příležitost k informování rodičů o vzdělávacích možnostech pro jejich děti, mimo jiné také v rámci zmíněného projektu.


  << zpět / top ^

  1. září 2009

  Výsledky výběrového řízení


  1) Výběrové řízení "Učební pomůcky, učebnice a pracovní sešity"

 • Učebnice-výsledek.doc

 • 2) Výběrové řízení "Interaktivní učebnice"

 • IA-učebnice-výsledek.doc

 • << zpět / top ^

  24. června 2009

  Psali o nás v červnovém Romano Hangos

  Po projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), který Základní škola a mateřská škola Brno Křenová ukončila v červnu 2008, přišla nová příležitost, jak dětem se sociálním znevýhodněním zajistit kvalitní podmínky pro učení.

  Celý článek zobrazíte zde.


  << zpět / top ^

  16. června 2009

  Výsledky výběrových řízení

  Od 4. května 2009 probíhala výběrová řízení "Moderní interaktivní výuka" a "PC server".
  Výsledky si můžete prohlédnout zde:

 • Moderní interaktivní výuka
 • PC server

 • << zpět / top ^

  16. června 2009

  Děti z Křenové: učí se pro život

  Dřív odcházely ze sedmé třídy rovnou na na pracovní úřad, loni se všechny dostaly na střední školu nebo učební obor. Děti ze Základní školy v Křenové ulici se učí lépe díky vytrvalosti dvou učitelek. Jejich projekt se letos díky úspěchu dočkal pokračování, navíc inspiroval i další romské školy v Brně.

  Celý článek zde.

  Článek ve formě obrázku zase zde.


  << zpět / top ^

  10. června 2009

  Pěvecká soutěž "Slavíci ve školní lavici"

  Na naší škole už mnoho let hledáme nové talenty v pěveckém projevu. Proto každoročně konáme soutěž nazvanou „Slavíci ve školní lavici“. V minulosti jsme byli velmi úspěšní a našli mnoho dobrých zpěváků. Pak úroveň trochu stagnovala a až letos se zdá, že jsme zase uspěli v našem hledání.

  více...


  << zpět / top ^

  30. května 2009

  Hudební festival Amari kereka

  27. května 2009 se žáci naší školy v rámci aktivity „Neformální kulturní a osvětové akce projektu Amen sikhľuvas pre dživipen“ zúčastnili hudebního festivalu Amari kereka. Byl pořádán za spolupráce ZŠ a MŠ 28. října, ZŠ a MŠ Křenová 21 a ZŠ Merhautova. Na vystoupení účinkovaly i další partnerské organizace těchto škol, a to DROM, IQRS, MRK, Mersi.

  více...


  << zpět / top ^

  Workshop výměny zkušeností v Ústí nad Labem

  17. - 18. 5. 2009

  Předlice Pedagogové dvou brněnských škol ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 v uplynulých dnech navštívili partnerskou Základní školu v Ústí nad Labem - Předlicích. Tato akce s názvem Workshop výměny zkušeností proběhla v rámci projektu OP VK Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!), jejímž hlavním cílem je poznat prostředí dalších základní škol s vysokým zastoupením romských žáků, sdílet a hledat řešení společných problémů a také načerpat inspiraci do další práce.
  Workshop se uskutečnil ve dvou dnech. První den se pedagogové všech tří partnerských škol zúčastnili neformálního setkání v Oseku, kde proběhly úvodní diskuse týkající se problematiky škol s vysokým procentem romských dětí. Druhý den akce pokračovala návštěvou partnerské Základní školy Ústí nad Labem, Školní nám. 100/5 v Ústí na Labem - Předlicích. Po úvodním seznámení s historií a charakterem školy i místní čtvrti Předlice si učitelé měli možnost prohlédnout prostory školy a také nahlédnout do tříd, kde probíhala výuka. Rovněž v průběhu návštěvy probíhaly diskuse nad aktuálními otázkami podle zájmu jednotlivých učitelů.
  Akce byla zúčastněnými pedagogy hodnocena jako velice zajímavá a přínosná. Jedním ze závěrů zjištěných v průběhu zmíněných diskusí bylo, že chování místních dětí je méně problémové než chování žáků obou brněnských škol, což je pravděpodobně dáno odlišností prostředí malé městské části téměř vesnického charakteru a prostředí velkoměsta. Přesto mnozí z učitelů uvedli, že zde našli cenné inspirační zdroje a budou se je snažit zavést do své vlastní práce.
  Další workshop je plánován v následujícím roce 2010, a to na partnerské Základní škole Most, Zlatnická 186 v Mostě - Chánově.

  Zapsala: Bc. Hana Hadrabová

  Fotografie :: Předlice :: naleznete zde!

  Fotografie :: Osek :: naleznete zde!


  << zpět / top ^

  Milióny pro čtyři základní školy

  Čtyři brněnské základní školy dostanou v součtu takřka dvacet pět miliónů díky projektům, které zpracovaly, a grantu Jihomoravského kraje. Jsou to: Základní škola Čejkovická, ZŠ Mutěnická, ZŠ Gajdošova a ZŠ Křenová.
  "Školy dostaly šanci, ale musely si zpracovat projekt a splnit určitá kritéria," uvedl náměstek primátora Daniel Rychnovský (KDU-ČSL).
  "Každá škola pojala projekt podle svých podmínek a finance může čerpat až do roku 2011," dodal Rychnovský.
  Projekt "Učíme se pro život!" (Amen sikhľuvas pre dživipen!) ze ZŠ v Křenové získal z grantových peněz nejvíce. "Naše škola má se školou mateřskou 235 dětí a stará se o ně 25 pedagogů. Na projektu jsme zainteresováni všichni a je pro naši MŠ a ZŠ existenční," uvedl její ředitel Vladimír Tulka.
  Smyslem a cílem našeho projektu je zařazení dětí do běžného života. "Chceme, aby naši žáci pokračovali na škole střední. Aby z ní neodešli. Chceme je prostě kvalitně vědomostně i sociálně připravit," uvedla koordinátorka projektu Ludmila Kotlánová.

  6. února 2009, Jiří Šebela, PRÁVO   


  Starší projekty...

    

  Avas džas sikhľol, čhavore! (2006/08)

  V listopadu 2006 zahájila ZŠ Křenová 21 realizaci projektu Projekt Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu OP RLZ.

  Projekt potrvá do června 2008 a jeho hlavním cílem je pozitivně změnit postoj žáků 2. stupně ZŠ se zdravotním a sociálním znevýhodněním ke vzdělání a jeho významu pro uplatnění na trhu práce. Běžný způsob výuky především ve velkých skupinách (17 a více žáků) neumožňuje dostatečně se věnovat žákům s výukovými potížemi a nemotivuje žáky k zájmu o vzdělávání.

  více...


   

  Koně jsou v pohodě! (2006)

  Projekt Koně jsou v pohodě! byl spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci I. Programu MŠMT "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními" v roce 2006. Projekt byl koncipován jako pobytový preventivní program s prvky zážitkové pedagogiky a hippoterapie pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ Křenová 21.

  Původně měly proběhnout celkem 3 týdenní turnusy, kterých by se postupně zúčastnily všechny třídy z 2. stupně školy. Z důvodu krácení rozpočtu projektu byl však realizován pouze jeden týdenní pobyt, kterého se zúčastnila skupina 20 žáků ze 6. – 7. tříd pod 3členným pedagogickým vedením (Mgr. Marie Daňková – vedoucí pobytu, Mgr. Zdeněk Lichtneger – pedagog, zdravotník, Bc. Radim Procházka – vychovatel). Pobyt proběhl v termínu od 2. do 8. října 2006 na Kolářově chatě Slavíč v Moravskoslezských Beskydech.

  Skupina byla složena z žáků ve věku 11 – 14 let (9 chlapců a 11 dívek) pocházejících ze sociálně slabého a málo podnětného rodinného prostředí, u kterých je zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů jako jsou problémové chování, šikana, kouření, drobné krádeže apod.

  Hlavním cílem projektu bylo vybudovat v třídních kolektivech pozitivní psychosociální vazby a vytvořit základ pro preventivní působení v průběhu školního roku. Mezi dalšími cíli bylo také utváření pozitivního vztahu dětí ke zvířatům, k sobě navzájem i k životnímu prostředí a vyrovnání šancí sociokulturně znevýhodněných žáků poznat zdravé prostředí a pozitivní zážitky.

  V průběhu pobytu probíhala hippoterapie doplněná řadou zážitkových a arteterapeutických aktivit s preventivní tematikou.

  Jedním z výstupů projektu byla metodika školního pobytového preventivního programu s prvky zážitkové pedagogiky a hippoterapie.


   

  Škola pro celou rodinu (2006)

  Projekt Škola pro celou rodinu byl schválen ve 2. kole dotačního programu MŠMT Podpora integrace romské komunity v roce 2006. Náplní projektu měl být komplexní program zahrnující vzdělávací, poradenské a zájmové aktivity pro žáky školy a jejich rodiče s cílem zlepšit školní úspěšnost sociokulturně znevýhodněných žáků a spolupráci rodiny a školy.

  Z důvodu krácení původního rozpočtu se podařilo zajistit pouze materiální vybavení pro keramickou dílnu (hrnčířský kruh a hlína). Proto nebylo možné realizovat projekt v celém jeho rozsahu a probíhala pouze aktivita Keramická a výtvarná dílna. Aktivita probíhala každý čtvrtek od 13:30 do 15:30 h a navštěvovalo ji průměrně 8 žáků ve věku 7-14 let. Práce kroužku pokračuje i v 2. pololetí.


   

  Nízkoprahový klub KŘENKA (2005/06)

  Projekt realizuje ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Náplní projektu je otevření a zajištění provozu nízkoprahového klubu pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (převážně romské). Klub poskytuje dětem bezpečný prostor pro smysluplné využívání volného času a také potřebné zázemí pro přípravu na vyučování. Hlavním cílem klubu je zaujmout děti pestrou nabídkou volně přístupných a atraktivních volnočasových aktivit, a ukázat jim cestu ke zdravému životnímu stylu a k jejich úspěšné integraci do společnosti.
  Projekt podporuje MŠMT ČR v rámci Programu integrace romské komunity v roce 2005.
  Realizátorkou projektu na ZŠ Křenová 21 je Bc. H. Hadrabová.

  více...  Podpora aktivit přípravného ročníku ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

  Projekt je zaměřen na materiální podporu přípravného ročníku ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a rozšíření jeho činnosti o edukativně stimulační skupinky pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Tyto skupinky se primárně zaměřují na rozvoj základních kompetencí dítěte potřebných k úspěšnému vstupu do prvního ročníku základní školy a metodickou průpravu rodičů k efektivní spolupráci s dítětem při přípravě na školní docházku. Edukativně stimulační skupinky budou probíhat od září 2005, a to každý čtvrtek. Přesný čas konání bude upřesněn koncem srpna.

  Přihlášky a podrobné informace:

  Bc. Hana Hadrabová, tel.: 543 212 587
  e-mail: hadrabova@zskrenova.cz nebo zskrenova@zskrenova.cz

  Projekt podporuje MŠMT ČR v rámci Programu integrace romské komunity v roce 2005.

  Závěrečná zpráva

  více...  "LAČHI BUŤI"(2005/06)

  CR-vlajka.gif(277 b) EU-vlajka.gif(424 b)

  Realizátorem projektu je občanské sdružení RATOLEST Brno. Cílem projektu je realizace komplexního programu pro romskou komunitu, který by vedl ke zvýšení schopnosti uplatnění na trhu práce. Program zahrnuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy, poradenství, zlepšení přístupu k informacím, doučování a zvyšování motivace k dokončení studia. Aktivity jsou určeny pro děti od 7 let a dospělé. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

  Na ZŠ Křenová 21 jsou v rámci tohoto projektu realizovány tyto aktivity:
  Počítače pro rodiče s dětmi
  Angličtina pro rodiče s dětmi
  Internet pro veřejnost
  Kurz práce na PC pro dospělé zakončený certifikátem
  Kurz angličtiny pro dospělé zakončený certifikátem

  Realizátorkou projektu na ZŠ Křenová 21 je Bc. H. Hadrabová.


   

  IQ SERVIS - systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce (2004/06)

  Realizátorem projektu je občanské sdružení IQ Roma servis. Projekt se zaměřuje na problém nerovností v přístupu na trh práce u romské populace, jejíž příčinami je kumulace různých typů znevýhodnění, které se koncentrují do dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti a celkově špatné zaměstnatelnosti Romů. Projekt je realizován v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

  ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je jednou z partnerských organizací v projektu a společně s dalšími organizacemi tvoří jedno z pěti modelových center - MODELOVÉ CENTRUM PRO ÚSPĚŠNÉ STUDIUM A DALŠÍ PŘÍPRAVU. V rámci tohoto projektu bude žákům 7. až 9. ročníků poskytnuta možnost inovativních forem individuálního i skupinového doučování, které jim umožní úspěšný přechod do dalšího stupně vzdělávání.

  Realizátorkou projektu na ZŠ Křenová 21 je Bc. H. Hadrabová.


   

  Rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit (2004/05)

  Projekt realizovala ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. V projektu škola vycházela z předpokladu, že pokud bude schopna žákům nabídnout dostatečně atraktivní zájmové a vzdělávací aktivity, jež jim budou také finančně dostupné resp. bezplatné, bude tímto způsobem schopna eliminovat nežádoucí sociální jevy jako např. nedokončenou školní docházku či kriminalitu mládeže. Náplní projektu byla realizace těchto vzdělávacích a zájmových aktivit: kurz keramiky, kurz hry na kytaru, kroužek romských tanců, hudební skupina Bongo Boys a kroužek volejbalu. Projekt byl koncipován jako preventivní. Projekt podpořila MŠMT ČR v rámci programu Podpora škol s vysokým podílem žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

  Realizátorkou projektu na ZŠ Křenová 21 byla Ing. P. Pekárková.


   

  Zavádění standardů kvality sociál. služeb do romských komunitních center

  (2004-2005)

  Realizátorem projektu byla Nová škola, o.p.s. Praha. Náplní projektu bylo zaškolování pracovníků komunitních center v problematice SKSS a získávání zkušeností s organizací kurzů pro dospělé. Na ZŠ Křenová probíhal v rámci tohoto projektu kurz angličtiny a kurz práce na PC. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

  Realizátorkami projektu na ZŠ Křenová 21 byly Mgr. L. Kotlánová a Bc. H. Hadrabová.


   

  Podpora komunitního vzdělávání

  (2002-2005)

  Realizátorem projektu byla Nová škola, o.p.s. Praha. V rámci zastřešujícího projektu "Varianty" spolupracovala Nová škola, o.p.s. kromě ZŠ Křenová 21 i s pěti dalšími základními školami. Cílem bylo zajistit úspěšné fungování komunitního centra, které je řízeno speciálně proškoleným koordinátorem. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

  Realizátorkami projektu na ZŠ Křenová 21 byly Mgr. L. Kotlánová, Ing. P. Pekárková a Bc. H. Hadrabová.


   

  Podpora komunitních škol

  (2000-2002)

  Realizátorem projektu byla Nová škola, o.p.s. Praha. Na panelu čtyř základních škol, které působí v multikulturním prostředí, byl podporován vznik komunitních škol v etnicky smíšených školách s převahou Romů. Díky tomuto projektu mohla na ZŠ Křenová 21 vzniknout funkce koordinátora komunitního vzdělávání, který se od této doby systematicky věnuje realizaci nejrůznějších zájmových, vzdělávacích a kulturních aktivit pro děti i dospělé členy zdejší komunity. Projekt byl podpořen nadací Charlese S. Motta.

  Realizátorem projektu na ZŠ Křenová 21 byla Mgr. L. Kotlánová.

  << zpět /